Wettelijke kennisgeving

Wettelijke kennisgeving

Velaria.nl verzamelt geanonimiseerde gegevens van bezoekers van deze website om de site te vernieuwen en te verbeteren, zodat we u nog beter van dienst kunnen zijn. Op deze manier kunnen we u het meest relevante materiaal bieden tijdens uw bezoek.

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke informatie wordt alleen verzameld als bezoekers deze vrijwillig verstrekken. Dit omvat gegevens zoals naam, adres, telefoon- of faxnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het aangegeven doel (orderbevestiging, leveringsinformatie, klanttevredenheidsonderzoek), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met de gegevensverstrekker.

Zowel persoonlijke als geanonimiseerde gegevens verzameld door legendliving.nl worden als vertrouwelijk beschouwd en zullen niet worden verkocht, verhuurd of op andere wijze gedeeld met derden voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Alle materiaal dat wordt ontvangen door Velaria.nl via deze website wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en is, tenzij anders aangegeven, vrij van eigendomsrechten. Velaria.nl kan dit materiaal gebruiken, reproduceren, toepassen en toewijzen zonder beperkingen, inclusief ideeën voor producten of productiemethoden en knowhow die in deze informatie zijn verwerkt.

Prijs- en afmetingsinformatie

Hoewel we zorgvuldigheid betrachten bij het vermelden van prijzen en afmetingen, kunnen er desondanks fouten optreden in de informatie, zoals typefouten of verouderde gegevens. Velaria.nl behoudt zich daarom het recht voor om eventuele fouten te corrigeren zonder voorafgaande kennisgeving.

De vermelde prijzen op deze website zijn inclusief 21% BTW.